EN
یکی از مهم ترین قسمت های هر ظرفی درب آن است  که وظیفه آب بندی نمودن ومحافظت از محصول  را تا زمان مصرف بر عهده دارد.

این نوع از کپ ها از نوع استاپرها هستند و مخصوص شیشه های 18 و30 میلی لیتر قطره های دارویی می باشند.

تعداد بازدید 912

ارسال نظرگروه تولیدی وصنعتی آریا فارمد پوشش تولید کننده انواع بسته بندی های دارویی
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع